ระบบโครงสร้างช่วงล่างแบบรถสปอร์ต

ระบบช่วงล่างแบบใหม่ทั้งหมด โดยเปลี่ยนจากแบบคานขวางในด้านหน้าเป็นระบบคอยล์สปริงพร้อมโช้คอัพ แบบเดียวกับรถยนต์รุ่นใหม่ทั่วไป ช่วงล้อกว้างขึ้น ระยะยุบตัวของล้อมีมากขึ้น ทำให้มีความนิ่มนวนดีกว่าเดิม ระบบบังคับเลี้ยวแบบใหม่ทำให้วงเลี้ยวแคบกว่าเดิม ทำให้การเข้าจอดสะดวกมากขึ้น
ส่วนระบบช่วงล่างด้านหลังเปลี่ยนเป็นแบบ semi-tailing arm เหมือนรถยนต์รุ่นใหม่ทั่วไป เป็นผลให้การเข้าโค้งมีความแม่นยำและการทรงตัวมั่นคงมากกว่าเดิม และที่สำคัญคือ การออกแบบระบบโครงสร้างช่วงล่างของ 1302 ใช้หลักการเดียวกับที่ใช้ในรถ Porsche 911 อันมีชื่อเสียงในฐานะสุดยอดรถสปอร์ตของโลก ซึ่งออกแบบโดยบุคคลเดียวกันคือ Prof. Ferdinand Porsche ( 1875 - 1951 )