ระบบความปลอดภัยทันสมัย

อย่างเช่นระบบเบรค 2 วงจร ซึ่งหากวงจรใดวงจรหนึ่งเสียอีกวงจรก็ยังสามารถทำงานได้เป็นปกติ ระบบแกนพวงมาลังยังเป็นแบบข้อต่อที่สามารถหลบแนวกระแทกได้หากมีการชนอย่างรุนแรงทางด้านหน้า นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมระบบล็อกประตู เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ