คุณลักษณะเด่น :

เครื่องยนต์อลูมิเนียม 4 สูบนอน
วางท้าย ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ใช้น้ำมันเบนซิน Octane 91
ความสิ้นเปลือง 12 km./litre
ตัวรถยาวเพียง 4.070 เมตร
วงเลี้ยวแคบ 8.85 เมตร
ฯลฯ